Yunus Emre İlkokulu’ndan “Nezaket Benimle Başlar” Projesi

Yunus Emre İlkokulunda okul rehber öğretmeni Buket SEVİNÇ CAN tarafından yürütülmekte olan “Nezaket Benimle Başlar” Projesi ile çocukların sosyal iletişimlerinde saygılı, hoşgörülü, düşünceli ve nazik davranma becerilerinin gelişmesi, öğrenciler arasında akran kabulünün artması, akran zorbalığının önlenmesi, iletişim becerilerinin güçlenmesi, sosyal etkileşimlerinde değer, saygı ve empati kavramlarını benimsemeleri hedeflenmektedir. Proje kapsamında “Kelebek Etkisi” ve “Sihirli Kelimeler Şapkası” etkinlikleri ile öğrencilerin nezaket farkındalığının gelişmesi hedeflenirken; “Sihirli Kelimeler Koridoru”, “30 Günlük Nezaket Yolculuğum”, “Mesajınız Var”, “’Nezaket’i Bulmaca” ve “Nezaket Elçisi” uygulamaları ile de çocukların nezaket davranışlarına teşvik edilmesi ve davranışın pekiştirilmesi sağlanmıştır. 100 öğrenciden oluşan örneklem gruba, proje çalışmaları öncesinde ve sonrasında ön test-son test olarak “Nezaket Farkındalığı Değerlendirme Formu” uygulanmıştır. Ön test- son test verileri karşılaştırıldığında, öğrencilerin nezaket farkındalığının %35 arttığı ve sosyal iletişimlerinde nezaket davranışlarına daha fazla yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda, projenin çocuklar üzerinde hayat boyu yarar sağlayacak olan sosyal becerilerinin gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir